دفتر تهران

شماره تماس:           
                   88614733 021
                   88614734 021
فکس:
                   88616654 021
ایمیل :
                  info@ngcc.ir   
آدرس:
                  تهران - بزرگراه کردستان خیابان آرارات شمالی
                      پلاک 30 واحد 3

دفتر ني ريز

شماره تماس:            
                       53837020
071
                 
فکس:
                       53836991
071
آدرس:
                   استان فارس شهرستان ني ريز خيابان مطهري خيابان فجر

لیست
ليست

ليست رشته ها ، مقاطع تحصيلي . جنسيت مورد نياز در مراحل جذب نيروي انساني

دانلود
دانلود
دانلود

لطفاً جهت تصريح در تکميل فرم الکترونيکي ثبت نام اين فايل را مطالعه فرماييد.

دانلود
آگهی دعوت به همکاری
آگهي دعوت به همکاري

شرکت سيمان خاکستري ني ريز واقع در استان فارس شهرستان ني ريز به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در چارچوب قانون کار و تامين اجتماعي (بصورت قرارداد مدت معين) از ميان داوطلبان مرد و زن واجد شرايط در مقاطع ديپلم ، فوق ديپلم ، ليسانس و فوق ليسانس از طريق آزمون کتبي ، مصاحبه تخصصي ، طب کار ،گزينش و تست روانشناسي و هوش دعوت به همکاري مي نمايد . 

دانلود