راهنمای سامانه ثبت نام جذب نیروی انسانی

مطالعه اطلاعیهسامانه الکترونیکی جذب نیروی انسانی

ورود به سامانهاطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت سیمان خاکستری نی ریز

مطالعه اطلاعیه
 
 

دفتر نی ریز

شماره تماس:            
                       53837020
071
                 
فکس:
                       53836991
071
آدرس:
                   استان فارس شهرستان نی ریز خیابان مطهری خیابان فجر

دفتر تهران

شماره تماس:           
                   88614733 021
                   88614734 021
فکس:
                   88616654 021
ایمیل :
                  info@ngcc.ir   
آدرس:
                  تهران - بزرگراه کردستان خیابان آرارات شمالی
                      پلاک 30 واحد 3