گالری تصاویر
 
 
دفتر تهران

شماره تماس:           
                   88614733 021
                   88614734 021
فکس:
                   88616654 021
ایمیل :
                  info@ngcc.ir   
آدرس:
                  تهران - بزرگراه کردستان خیابان آرارات شمالی
                      پلاک 30 واحد 3

دفتر نی ریز

شماره تماس:            
                       53837020
071
                 
فکس:
                       53836991
071
آدرس:
                   استان فارس شهرستان نی ریز خیابان مطهری خیابان فجر