سیمان خاکستری نی‌ریز
پیشرو در صنعت سیمان
قبل
بعدی

استانداردها

مجموعه سیمان خاکستری نی‌ریز با تاکید بر نگرش فرآیند گرایی در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، رضایت مندی مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع، بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان و بهینه سازی مصرف انرژی در مدت کوتاهی از شروع به کار خود موفق به کسب استانداردهای ملی و بین‌المللی شده است.

Scroll to Top