اعلام جزئيات آزمون استخدامي شرکت سيمان خاکستري ني ريز

زمان و محل برگزاری آزمون

مطالعه اطلاعیه


سامانه الکترونیکی جذب نیروی انسانی
داوطلبین گرامی جذب نیروی انسانی می توانند جهت مشاهده وضعیت(مجاز به شرکت در آزمون يا غير مجاز به شرکت در آزمون) را با ورود به سامانه جذب نیروری انسانی مشاهده نمایند.

ورود به سامانهاطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت سیمان خاکستری نی ریز

مطالعه اطلاعیه
 
 

دفتر نی ریز

شماره تماس:            
                       53837020
071
                 
فکس:
                       53836991
071
آدرس:
                   استان فارس شهرستان نی ریز خیابان مطهری خیابان فجر

دفتر تهران

شماره تماس:           
                   88614733 021
                   88614734 021
فکس:
                   88616654 021
ایمیل :
                  info@ngcc.ir   
آدرس:
                  تهران - بزرگراه کردستان خیابان آرارات شمالی
                      پلاک 30 واحد 3